Indeks

szczyt (56)


ʃczyt  KSP  922  

• G
Schczita  P  1591  1592  
Sczitu  P  614  
[Sczÿtu]  KS  975  
ʃchczitu  P  1589  1589  
ʃcitha  PY  71  
ʃczita  P  132  424  557  1354  PY  792  793  
ʃczitha  P  178  178  KN  263  288  288  KL  514  
ʃczithu  P  864  
ʃczitu  P  613  PY  289  523  
ʃczitv  KS  124  
ʃczytu  P  976  PY  540  
ʃczytv  KS  123  125  
ʃczÿthu  KL  1032  
ʃczÿtu  PY  492  
ʃʃczita  PY  794  794  
ʃzczita  KS  343  
ʃzczitu  KS  342  

• A
ʃczith  PY  121  
{ʃczyt}  KS  924  
ʃczyth  KS  1275  
ʃczÿt  KS  923  979  
ʃczÿth  KS  922  

• L
{ʃczicze}  KS  924  
ʃczicze  P  864  865  914  1354  KS  479  479  915  915  922  KSP  913  914  
ʃczÿcze  KS  906  913  914