Indeks

syrowy (5)

• G
Sÿrowa  KS  1005  
Szirowego  KS  865  
Szyrouego  KSP  865  

• An
ʃyrowe  KS  1156  

• Ap
ʃyrowa  KS  1153