Indeks

synowiec (15)

• N
ʃynowecz  PY  717  
ʃzinowecz  P  481  
ʃzÿnowecz  P  477  

• G
ʃÿnowcza  KS  1189  

• D
ʃynowczewÿ  P  681  

• I
ʃinowczem  KS  263  KSP  848  
ʃzẏnowczem  KS  848  

• L
{ʃzynowczø}  KL  836  

• Dp
ʃinowczom  KS  177  
ʃynowo  KN  302  

• Ip
ʃinawczi  GN  120  
ʃynowczÿ  PY  626  
ʃÿnowcczẏ  KS  1085  
ʃẏnowczi  KN  82