Indeks

synowica (16)

• G
Sinouicze  P  621  
ʃynowice  PY  947  KL  736  
ʃynowice.  PY  947  
ʃynowycze  PY  946  
ʃÿnowÿce  PY  946  
ʃzinowicze  GN  9  

• D
ʃinowiczi,  P  592  
ʃynowice  KS  27  

• A
ʃinowicø  P  393  

• I
ʃinouiczø  KS  353  
ʃynowiczø  P  453  
ʃynowyczø  KL  736  

• Gp
ʃzÿnowicz  P  1582  
ʃzÿnowycz  P  1581  

• Ap
ʃÿnowicze  KL  439