Indeks

synowię (3)

• Ap
zinowøta  KS  215  

• Ip
ʃynowâti  PY  395  
ʃÿnowѻty  KS  547