Indeks

starzec (3)

• Np
ʃtarczy  PY  1172  
ʃtarczÿ  KS  1339  

• Gp
ʃtarczew  P  1344