Indeks

sprawny (2)

• N
ʃprawnÿ  KS  1465  

• A
ʃprawni  KL  130