Indeks

sprawiać (się) (1)

• part
ʃprawąÿacz_ʃą  KL  969