Indeks

sołtysowy (7)

• N
ʃzolthẏʃzew  PY  1058  

• G
Scholtiʃʃewa  KS  1362  
ʃolthiʃzowa  KL  39  

• A
ʃoltiʃof  P  342  
ʃzlotiʃow  KL  77  

• If
Scholtiʃʃewą  KS  1362  
Soltiʃewø  P  730