Indeks

siedzenie (2)

• G
ʃedzena  KL  18  

• A
ʃedzene  KL  18