Indeks

sieczenie (5)

• A
ʃcheczenye  P  1385  KS  1403  
ʃchecznacze  P  1349  
ʃeczenye[m]  P  1382  
ʃzecene  GN  233