Indeks

sfałszować (1)

• pt-1p
ʃfalʃchowal -ʃm  P  1650