Indeks

schować (14)

• inf
[ʃchowacz]  KL  850  850  850  
ʃchowacz  P  1113  KN  97  KL  851  851  851  
ʃzchowacz  P  827  KS  957  

• pt-1
[ʃchowal -m]  KL  850  

• pt-3
ʃchowal  KL  851  

• pt-3f
ʃchowala  KS  1424  

• con-3
Schoval_bi  P  333