Indeks

samodziesiąt (3)


ʃamodzeʃʃanth  KL  916  
ʃzamodzeʃzyt  KL  743  
zamodzeʃzant  KL  511