Indeks

sadzać (9)

• inf
ʃadzacz  PY  1114  

• pt-1
ʃadzal_ya  PY  1115  

• pt-3
ʃadzal  PY  1206  KL  654  
ʃzadzal  KS  755  KSP  755  KL  506  
ʃzadzal.  KS  673  

• pass-3p
ʃzaczanÿ_ʃa  KL  865