Indeks

służyć (4)

• inf
ʃluʃzicz  KS  186  
ʃluʃzicz.  KS  750  
ʃluzicz  KSP  750  

• pt-3
ʃluzila  KS  568