Indeks

rzezać (2)

• inf
rzaʃzacz  P  1547  
rzazacz  P  1420