Indeks

rzec (113)

• part
rzcøcz  GN  307  
rzekacz  P  1220  1378  1378  1382  1385  
rzekącz  P  1028  KS  1403  
rzeknacz  GN  238  
rzeknøcz  P  329  
rzekoncz  KN  61  
rzkacz  PY  785  
rzkøcz  KL  707  

• inf
Rzecz  KL  520  

• pt-1
rzeckl -m  KL  1074  
rzecl -m  P  1433  
rzekel - ʃzm  KS  1240  
rzeklem  P  1584  
rzekl -m  P  1066  1268  1420  1519  1547  1549  1584  GN  332  333  PY  900  1142  KS  998  1058  1058  1193  1317  1363  1378  1394  1394  KN  484  KL  639  718  
rzekl -ʃzm  KS  1351  
rzeklyem  KS  1371  
rzekl- ʃim  P  767  
rzekl-m  KN  485  
rzekl­_ÿa  PY  804  
ʃzrek -m  P  1336  

• pt-1f
rzecla -m  P  1131  1622  
rzekla -m  KL  738  
rzekla -ʃz  KS  1450  
rzeklą -m  KL  738  
{zecla -m}  PY  351  

• pt-2
rzekleʃz  PY  1121  
rzekl -ʃ  P  1487  

• pt-3
rzeck  KN  404  
Rzecl  P  963  
rzecl  KS  868  868  KL  1019  
Rzecl.  KSP  653  
rzegk  P  187  
rzegl  KN  128  128  
Rzek  PY  1037  
rzek  P  917  PY  108  108  
rzekel  KS  1241  
rzekl  P  187  187  329  1113  1286  1353  KL  249  249  894  913  PY  15  570  728  1187  GN  297  KSP  868  868  KS  957  1129  1311  1414  KN  373  
[rzekl]  P  708  
rzekl_yeʃt  KN  397  
rzelk  KS  159  

• pt-3f
rzecla  PY  1006  KS  861  
rzegla  KN  185  
rzekla  PY  256  KN  184  
rzekla.  PY  462  
rzek[la]la  PY  993  

• pt-1p
{rzecliʃmi}  KL  287  

• pt-3p
rzecli  P  187  
rzekli  P  187  1306  KS  115  
rzeklÿ  KL  197  

• con-1
rzekl_abÿch  KS  1058  1058  

• con-1a
rzecla_bych  P  1622  

• part-pass-N
rzeczone  KS  779  

• part-pass-Ga
rzeczoneẏ  P  1511  

• part-pass-A
rzeczonego  P  1479