Indeks

rozgraniczyć (2)

• part-pass-Na
roʃgraniczona  KS  1143  
roʃgranÿczona  KS  850