Indeks

rozdzielić (się) (34)

• aor-3
roʃzdzeli  KS  200  

• inf
roʃdzelicz  KSP  760  
roʃzdzelicz  KS  760  

• pt-1
roʃczelyl -ẏm  KL  822  
roʃdzelil -m  P  1379  GN  249  
roʃdzelil -ʃm  KS  791  
roʃzdzelil -m  KS  337  

• pt-3
roʃdzelil  PY  514  KN  165  
roʃdzelyl  P  1167  
roʃzdzelil  KS  551  

• pt-3f
roʃdzelila  KS  984  
roʃzdzelila  KS  65  

• pt-1p
roʃdzelili -ʃmi  KL  9  
roʃdzelili -ʃmy  PY  626  
roʃdzeliliʃmy  PY  695  
{roʃ}dzeli{li}ʃmẏ  PY  638  
roʃzczeliÿ -ʃz mi  KL  778  
roʃzdzeliliʃimi  PY  1007  

• pt-3p
roʃdzelyli  P  1119  
roʃzdzelily_ʃzą  P  1004  
roʃzdzelyly_ʃzą  P  1145  

• part-pass-N
rodʃzelon  P  1379  
roʃdzelon  PY  627  
{roʃzdzelon}  KS  750  

• part-pass-Ldu
roʃzdzelonu  P  1455  

• part-pass-Np
roʃzdzelÿeni  PY  1008  

• pass-1
roʃzdzelon -m  KS  750  

• pass-1a
roʃzdzelona -m  KS  1366  

• pass-3
Roʃdzelon_yeʃt  P  1183  1185  

• pass-3a
roʃzdzelona_ÿeʃth  KS  591  

• pass-3p
roʃdzeloni_ʃʃø  P  800