Indeks

rodzajny (3)

• Gp
rodzaynich  P  1470  
rodzaÿnich  P  1504  

• Ap
rodzaẏne  KS  1462