Indeks

ręczyć (428)

• part
ranczącz  KN  487  

• inf
raczycz  KN  457  
{raczycz}  KN  457  
raczycz_ʃza  P  1272  
Ranczicz  P  1077  
ranczicz  PY  1016  KS  537  1001  1277  KL  329  
ranczit  KS  39  
ranczycz  KL  593  
râczicz  PY  1016  
rączicz  P  1020  
rąnczycz  KN  457  
røczicz  KS  293  KN  289  
ronczicz  KS  144  KN  69  

• pt-1
racÿl -m  KL  1043  
raczil -m  P  311  1320  1350  1364  1461  1521  PY  1155  1167  KS  735  1022  KL  824  943  
raczil -ʃm  KS  423  KN  189  
raczyl -m  P  1274  1285  1318  1338  PY  1168  
raczÿl -m  KL  943  952  
raczẏl -m  KL  856  
rancillem  P  1525  
ranczal -m  KN  407  
ranczil_ya  PY  885  
ranczile -m  KS  519  
ranczil -em  PY  1030  
ranczil -m  P  567  615  833  KL  396  476  689  710  731  1001  PY  691  705  750  764  952  957  1030  1067  1075  1076  1096  1103  1111  1112  1133  1134  1140  1177  1215  1220  1266  1267  1268  GN  277  293  KS  93  250  632  1010  1042  1279  KSP  1015  KN  256  395  408  409  414  
ranczil -ʃim  P  756  
Ranczil -ʃm  KN  95  
ranczil -ʃm  P  717  KN  81  92  KL  407  
ranczil -ʃmi  P  458  458  
ranczil -ʃzm  KN  448  
ranczyl -m  P  1524  PY  1041  1042  1052  1270  KS  1243  1445  1454  
ranczyl -ʃ{m}  P  1499  
ranczÿl -m  PY  1000  1013  KS  1125  
ranczẏl -m  P  1543  PY  1180  KS  1231  1427  
ranczẏl -ʃm  PY  510  
randzil -m  KN  390  394  
râczil -m  PY  854  859  
rączil -m  KSP  827  KS  834  
rączẏl -em  P  1536  
rąnczil -m  KS  1319  1328  
rѻcil -m  PY  150  
røczil -m  KN  227  
rѻczil -m  PY  162  
[røczil] -m  P  94  
{røczil} -m  P  94  
roczil -m  KN  235  
rőczil -ʃm  KN  218  

• pt-1f
ranczila -m  PY  1269  

• pt-2
raczil -ʃz  PY  1121  
ranczileʃz  GN  48  
rąnczil -ʃʃ  KS  1334  

• pt-3
racil  PY  63  
raczil  P  262  1053  1254  1349  1356  1357  1359  1443  PY  835  951  KL  248  267  858  965  
Raczyl  KL  1008  
raczyl  P  1073  1073  1151  1246  1320  KL  843  
raczÿl  KL  884  959  1022  
raczẏl  P  1065  
rancil  P  1518  KL  52  367  
rancyl  P  1517  
Ranczil  P  298  PY  449  KS  619  GN  21  
ranczil  P  14  17  22  22  54  222  245  349  472  504  542  636  713  795  858  891  1077  1102  KL  1  12  57  69  224  248  295  333  336  340  373  380  394  426  432  447  460  464  486  487  492  504  676  676  677  677  687  688  708  915  1000  PY  305  343  360  386  476  724  729  785  816  1027  1099  GN  15  16  19  71  117  119  138  144  146  212  247  268  299  KS  126  162  207  214  324  393  393  409  417  500  552  572  670  707  735  898  1038  1336  KSP  912  KN  34  149  149  159  159  188  244  393  393  395  
[ranczil]  KS  572  588  KL  333  
ranczil.  P  551  591  637  658  715  743  785  
ranczil_geʃt  PY  443  
ranczil_gẏeʃt  GN  291  
ranczil[y]  KL  327  
ranczyl  P  1101  PY  663  KL  588  589  
ranczyl_ieʃt  PY  515  
ranczÿl  P  870  PY  317  KS  912  KL  262  545  GN  216  228  
ranczẏl  PY  504  564  
râczil  P  645  PY  951  KS  19  KN  189  KL  672  
{râczil}  KN  31  
râczyl  PY  505  
râczÿl  PY  399  
rânczil  KS  18  
rączil  P  936  1247  PY  866  KS  796  873  873  874  884  887  1329  KSP  796  874  
rączyl  PY  961  
[rączyl]  PY  961  
rąnczil  KS  1294  1333  
røcil  KL  173  
Røczil  KS  456  
røczil  P  293  358  PY  5  306  KS  80  129  KL  22  
rѻczil  PY  88  110  118  157  193  195  221  266  266  
røczil.  PY  917  
røczyl  KL  646  
rønczil  P  147  KL  352  
rønczyl  KL  351  
rzanczil  KL  524  
rzączil  P  938  
rőczil  KN  225  226  

• pt-3f
raczila  P  1378  
ranczila  P  275  PY  578  KS  52  KN  261  261  
ranczÿla  KS  961  
ranczẏla  KL  755  
ronczila  KS  147  

• pt-1p
raczilÿ -ʃmÿ  KS  839  
ranczili, -ʃmÿ  PY  766  
Ranczili -ʃmi  KL  295  
ranczili -ʃmi  P  457  755  
[ranczili -ʃmy]  PY  753  
ranczili -ʃmÿ  KS  999  
ranczili -ʃzmẏ  PY  1184  
ranczil -ʃzmÿ  PY  1248  
ranczilÿ -ʃzmÿ  KS  585  
ranczÿlÿ_{mi}  P  806  
ranczẏli -ʃ{mi}  PY  544  
râcziliʃzmi  PY  392  
rączili -ʃmÿ  KSP  999  
rączilÿ -ʃmi  KL  454  
rączyli -ʃmÿ  P  1007  
rączyly -ʃmÿ  KSP  839  
rѻczili -ʃmi  PY  263  

• pt-3p
raczili  PY  416  
ranczili  P  565  PY  762  KS  13  886  GN  310  
[ranczili]  GN  309  
[ranczili],  P  724  
ranczili_ʃø  GN  35  
ranczily.  KS  646  
ranczilÿ  KS  575  
ranczyly  KS  746  KSP  961  
ranczÿlÿ  P  854  KSP  646  
rączyli  P  1008  
rączyly_ʃzą  P  957  
rączÿlÿ  KS  855  
rѻczili  PY  218  
røczẏly  KL  800  

• ppt-1
raczil_byl -m  P  1324  
ranczil_bil -ʃem  KN  345  
rąnczil -m_bÿl  KS  1321  

• ppt-3
raczyl_by  P  1293  
ranczil_bil  KS  295  KN  124  KL  529  831  
ranczil_byl  P  1590  
ranczÿl_bÿl  GN  201  
rączil_bil  KS  1204  KN  321  
rąnczil_bil  KN  321  

• ppt-3p
ranczili_bili  PY  887  
røczily_bili  PY  324  

• con-1
ranczil_bich  KN  439  
ranczÿl_bych  P  1543  
rączil_bich  P  1077  

• con-3
raczyl_by  P  996  
ranczil_abÿ  PY  1242  
ranczil_by  KL  490  

• con-3a
røczila_bi  PY  10  

• con-3p
ranczili_abi  P  724  

• part-pass-N
raczon  KL  952  

• part-pass-No
rѻczono  PY  264  265  

• pass-pt-3
ranczon_bil  PY  896