Indeks

przywieść (23)

• inf
przi veʃcz  P  358  
prziueʃcz  P  257  KS  68  
prziweʃcz  P  1397  1397  KS  207  
przyweʃcz  KL  689  
przywyeʃcz  KL  731  
przÿweʃcz  KS  807  
przẏwẏeʃcz  KL  687  856  

• pt-3
prziwodl  P  485  
prziwodl.  P  655  
prziwold  KS  136  
prziwolt  KS  135  
prziwÿodl.  KS  674  
przywodl  P  1218  
przÿwÿodl  KS  1055  1055  1228  
przẏwyodl  PY  895  

• con-1
przywyodl_bich  KL  856  

• part-pass-No
przywÿedzono  KS  1183