Indeks

przyrodzony (2)

• N
przyrodzony  P  1216  
przẏrodzonÿ  P  1589