Indeks

przodek (23)

• A
przodek  PY  574  

• I
przotkem  KSP  798  
przotky{yem}  KS  730  
przotkẏem  KS  798  

• Np
przotcowe  KS  369  
Przotkowe  KSP  730  
przotkowe  KS  770  772  779  856  
{przotkowe}  KS  770  

• Gp
prothcow  KS  1249  
przodcow  KL  539  
przotcow  KS  1089  
przotkow  KS  1163  

• Ip
prothkÿ  KL  854  
przodky  PY  1146  
{przothkÿ}  KL  811  
przothkẏ  KL  972  
przotky  PY  949  
przotkÿ  KS  862  947  KL  438