Indeks

przez (176)

• G
preʃ  P  455  825  PY  212  
preʃz  P  403  403  958  KN  93  109  171  
{preʃz}  P  193  
preʃze  PY  214  
prze  GN  344  
przed  PY  1058  
przes  KL  115  
przeʃ  P  42  365  591  601  637  675  740  882  914  922  1024  1044  1044  1046  1046  1114  1165  1343  1499  1545  KL  293  312  317  650  664  665  718  741  989  PY  29  271  294  633  740  920  1080  1245  GN  16  83  229  252  341  KS  285  429  476  684  918  938  954  1181  1265  1266  KSP  934  KN  65  136  285  411  424  427  434  474  
[przeʃ]  PY  174  KS  918  KN  474  GN  229  
{przeʃ}  P  363  KL  3  
<p>rzeʃ  GN  15  
przeʃe  P  821  KS  335  KN  474  
przeʃʃ  KS  958  
przeʃʃz  PY  1040  1059  
przeʃz  P  189  193  386  847  854  933  982  982  982  1067  1178  1540  GN  274  320  PY  341  840  840  1128  1164  KS  1136  KN  88  411  KL  5  70  382  512  
prze<ʃz>*  P  534  
przeʃze  KL  172  
przez  P  6  KS  198  KN  148  
przeze  P  1451  PY  191  KN  23  24  
przÿʃz  KS  109  
pzeʃz  P  106  
pzre{s}  KS  46  

• A
preʃ  P  758  762  KS  31  
prze  GN  101  
przes  KS  149  
przeʃ  P  678  1307  1351  1401  1484  GN  289  PY  782  855  1081  1081  1156  1187  KS  899  900  1132  KSP  899  KL  198  618  733  780  956  
[przeʃ]  P  577  
{przeʃ}  P  16  KS  590  KL  977  
prze<ʃ>*  GN  97  
przeʃe  PY  554  KS  923  KL  915  
{przeʃe -n}  KS  924  
przeʃz  P  1000  1206  PY  448  893  1156  1187  KS  534  KN  339  440  KL  917  934  
{przeʃz}  PY  357  
przeʃz[eʃ]  PY  501  
przez  P  1206  
pzeʃ  PY  877