Indeks

przedać (91)

• inf
predacz  P  101  334  
przedacz  P  106  KS  264  285  KL  411  
przedacz,  KS  154  

• pt-1
przadal -m  P  1213  
przedal -m  KS  509  1131  KN  270  
przeda<l> -m  GN  56  
przedal -ʃm  PY  105  143  KL  456  
[przedal -ʃm]  P  380  
przedal -ʃzm  P  1078  

• pt-1f
przedala -m  KS  1306  
przidala -m  KS  1097  

• pt-3
przedal  P  182  687  855  994  1107  1500  KL  11  118  399  467  736  736  852  922  1011  PY  33  36  106  365  742  743  753  872  GN  131  282  KS  195  352  562  780  KSP  752  KN  28  348  
przeda<l>  KL  118  
prz<edal>  GN  56  
<prze>dal  KL  186  
przedal.  P  167  516  650  725  KS  739  
przedal_gẏeʃt  PY  753  
przedal_ieʃt  KL  415  
przedaw  KL  127  
przedayal  P  1111  
przedayl  KL  770  
przedąl  P  1221  
pzedal  PY  327  

• pt-3f
przedala  P  612  672  1466  KS  234  597  KSP  1097  KL  436  456  835  GN  223  
przedalą  KL  852  

• pt-1p
przedali -ʃmy  KL  585  

• ppt-2
przedal_bil -ʃz  PY  1154  

• ppt-3
przedal_bil  KS  584  

• con-3
przedal_abÿ  KS  517  
przedal_bi  KS  472  
przedal -bÿ  P  880  

• con-3a
przedala_aby  KS  1267  

• part-act
przedawʃzÿ  KL  960  

• part-pass-Na
przedana  GN  121  
prz{edana}  PY  96  
pzredan[ø]{a}  KS  41  

• part-pass-No
przedano  KS  1202  KL  852  

• part-pass-Np
przedane  GN  47