Indeks

prawda (19)

• D
prawdze  P  1109  PY  301  

• A
[p]Bawdø  P  510  
praudą  KS  926  
pravdѻ  PY  267  268  
prawda,  P  775  
prawdø  KN  54  
prawdi  KS  69  

• L
prawcze  KS  560  
prawdze  P  69  286  862  1019  KN  384  KL  110  413  GN  97  
<praw>ʃze  KN  76