Indeks

powiat (4)

• G
powata  KN  414  
powyatu  P  1378  

• L
powacze  P  1045  
powecze  KS  544