Indeks

postaw (3)

• G
poʃtawa  PY  6  

• Ap
poʃtawi  KS  1447  1448