Indeks

poręczać (1)

• con-3
porâczal_bi  PY  385