Indeks

policzkować (5)

• pt-3
policzcowal  KS  836  
policzkowal  KN  190  KL  834  981  

• part-pass-N
policzkowan.  KS  625