Indeks

podkomorzy (10)

• N
podcomorze  KS  855  
podkomorze  P  1008  1117  1313  

• G
potkomorzego  KS  1472  

• D
podcomorzemu  KL  887  
potcomorzemv  KS  1125  

• A
potcomorzego  GN  181  
potkomorzego  KS  1472  

• I
podcomorzym  KL  660