Indeks

połowica (58)

• N
polowicza  P  733  
polowycza  PY  838  

• G
polouice  P  572  
polouicze.  P  638  
polovicze  KL  21  
polowice  P  1268  
polowicze  P  1454  PY  343  KS  472  
polowiczẏ  KS  1076  
polowycze  KL  707  

• D
polouiczi.  P  665  
polowyczy  PY  522  

• A
polouicz  KS  324  
polouicza  P  1268  1268  1527  
polouiczø  KL  166  
po<lo>uiczø  KL  149  
polouicze  KS  324  
poloviczѻ  PY  273  
polowi<cą>  GN  255  
polowicza  P  1268  1407  KS  1075  
[polowicza]  GN  41  
polowiczą  P  1013  KSP  1075  KS  1131  GN  20  
polowiczø  P  852  KL  191  GN  255  
polowiczѻ.  KS  630  
polowicze  KSP  630  
polowiczo  KS  472  
polowycza  P  1496  1496  
polowyczą  P  1495  1532  KL  845  
polowyczø  P  870  PY  521  GN  308  
polowÿcza  P  1594  PY  1075  KL  844  845  
polowÿczą  KS  656  
polowÿczø  P  880  
polowẏcza  P  1603  

• I
polowicza  P  1162  

• L
polouiczi  P  481  
polowiczi  P  427  481  
polowiczÿ  P  1537  KS  1422  
polowÿczÿ  KL  1054