Indeks

pisarz (8)

• N
pyʃarz  GN  266  
pyʃzarz  KS  772  
pÿʃzarzs  KS  779  

• G
piʃarza  KL  526  
pyzara  P  1364  

• D
piʃʃarzewẏ  KS  1019  
pyʃʃarzewy  KSP  1019  

• I
pÿʃarzem  KL  58