Indeks

pieszcem (3)


pyeʃczem  KSP  1108  
pyeʃzczem  KL  699  
{pÿeʃcze}  KS  1108