Indeks

piętnaście (66)

• N
pѻcznaczcze  KS  455  
pyancznacze  KSP  833  
pyanthnaʃczẏ  PY  975  
pyącznaʃcze  P  1568  1569  
pẏąnacze  KS  833  

• G
panczinacze  P  542  566  601  621  
panczinancze  P  626  
panczynaczcze  GN  335  
panczẏnaʃcze  KS  1304  
pączinathcze  PY  433  
pøcinaʃcze  KL  85  
<pøczy>naczcze  GN  6  
poczynaczcze  KL  841  
pyaczinacze  P  1434  
pyanczinacczye  KL  538  
pyanczinacze  PY  1114  
pyączinaʃczi  P  1567  
pyączynaʃcze  PY  798  
pyąn[dzy]{czy}}naʃcze  KS  1315  
pÿączÿnacze  P  1025  
pẏączinaacze  P  1559  

• A
bøtnaʃcze  KL  130  
Panacze  P  743  
pancz[a]nadcze  GN  67  
panczenacze  P  514  
panczinayʃcze  KS  1265  
pancznace  P  519  
pancznaczcze  KS  298  402  
pancznacze  P  628  641  761  GN  108  
Pancznadze  P  533  
pancznaʃcze  KS  1266  
pannancze  KL  789  
pantnaczcze  KL  385  
pąncznaczʃe  P  1009  
pąncznaʃcze  P  941  1000  
pøcznacze  PY  345  KL  84  
pøcznaʃcze  KS  207  
pøncznaʃcze  P  147  
phecznaʃzeʃzcze  KN  100  
phintnacze  KN  105  
piancznaʃcze  P  325  
{p<ięć>naczce}  GN  165  
pyacznaʃʃcze  P  1519  
pyanthnaʃcze  KS  1354  
pyantnaʃcze  GN  265  
pyâthnaʃcze  PY  881  
pyâtnaʃcze  PY  946  946  
pẏancznaczcze  KN  449  
pẏancznaʃcze  KS  692  

• I
pyącząnacze  KSP  1100  
pÿancząnacze  KS  1100  

• L
pancinacze  P  729  
pyøczinaʃcze  GN  296  296  
pÿączinacze  KL  1019