Indeks

pięćdziesiąt (78)

• N
paczdzyeʃanth  KL  521  
panczdzeʃanth  PY  391  
pyanczdzeʃʃyanth  P  1499  
pyanczdzeʃzanth  P  1380  KSP  698  
pÿanczdzeʃzant  KS  698  

• G
paczydzeʃąnth  P  1151  
panczidzeʃanth  P  378  
panczidzeʃzant  KS  335  KL  422  
panczydzeʃzand  P  951  
panczẏdzeʃzanth  KL  608  
[paniczdzeʃzanth]  PY  1074  
pączidzeʃąth  KL  441  
pączidzeʃzanth  KSP  701  
pyaczidzeʃanth  P  1638  
pyaczidzezanth  P  1376  
pyaczydzeʃzanth  KL  1008  
pyanczidzyeʃʃanth  PY  1218  
pyanczẏdzeʃzanth  PY  804  
pÿanczidzeʃzanth  KS  526  701  
pÿanczÿdzeʃanth  KS  578  
pÿanczÿdzeʃzanth  KL  614  
pÿanczẏdzeʃzyanth  PY  730  
pẏanczydzeʃzyanth  PY  731  
pẏøczẏdzeʃzanth  KL  726  

• A
pancdzeʃzanth  P  801  
panczdzeʃand  KS  842  
panczdzeʃant  KL  366  378  
panczdzeʃzand  P  952  
panczdzeʃzant  KS  334  480  
panczdzezanth  P  1150  
pandzeʃot  PY  54  
pandzeʃzanth  PY  468  
pączdzeʃząd  KSP  754  
pąnczdzeʃand  P  996  
pąnczdzeʃzand  P  1077  
pąnczdzeʃzanth  P  1180  
pąnczdzeʃząd  P  1172  
pąnczdzeʃząnd  KS  1285  
pąndzeʃzand  KS  754  
pѻczdzeʃѻt  PY  105  106  
pѻczdzeʃʃѻth  PY  96  
pendzeʃʃanth  GN  134  
pendzeʃzancz  P  216  
pinczeʃont  P  889  
pyanczdzeʃʃand  KSP  842  KS  1241  
pyanczdzeʃʃant  KSP  828  
pyanczdzeʃʃąd  KSP  827  
pyanczdzeʃʃzad  KS  828  
pyanczdzeʃzyanth  KL  710  
pyanczdzezant  P  1482  
pyanczdzezanth  P  1457  1461  1461  
pyanczgdzeʃyanth  P  1555  
pyandzeʃønt  P  92  
{pyantdzeʃzanth}  PY  788  
pyanthdzeʃzanth  KN  356  
pyączdzeʃząd  KS  788  
pÿaczdząʃąth  PY  963  
pÿanczdzeʃʃząd  KS  827  
pÿanczdzeʃzant  KS  572  
pÿanczdzeʃzanth  KS  539  
[pÿandzeʃʃanth]  KL  942  
pÿѻczdzeʃzanth.  KS  694  
{pẏøtdzeʃzyanth}  PY  788  

• I
paczadzeʃand  P  1339  
pÿacządzeʃʃand  KS  917  
pÿądządzeʃzanth  P  1574  

• L
panczdzeʃzanth  KS  370  
panczidzeʃzanth  KL  509  
pÿączÿdzeʃʃąth  P  1579