Indeks

pełnić (2)

• inf
pelnicz  KS  1022  
[pelnicz]  KS  1022