Indeks

płaszcz (14)

• G
plaʃchcza  P  1406  
plaʃcza  P  1091  PY  727  KS  593  782  KN  479  479  
pląʃcza  P  1306  

• D
plaʃczewẏ  KS  935  

• A
plaʃcz  P  1429  PY  110  KL  721  

• Gdu
plaʃczu  P  1380  

• Ap
plaʃczy  P  912