Indeks

płacenie (3)

• G
placzena  P  661  

• D
placzenu  KS  452  
placzenw  P  1136