Indeks

półtrzecia (11)


pol trzecze  KN  412  
poltrzecza  P  1250  KSP  811  KN  464  
poltrzeczą  KS  811  
poltrzecze  PY  351  920  KN  321  GN  307  
poltrzeczo  KL  281  
poltrzeczya  KL  715