Indeks

półdziewięta (2)


pol dzewantha  KN  356  
poldzeuanti  KL  470