Indeks

półczwarta (17)


pol czwarthy  KL  492  
{polczawrthi}  PY  413  
polcztwardi  KL  507  
polczwartha  PY  368  
polczwarthi  PY  510  
polczwarthy  PY  1101  
polczwarti  PY  6  834  KS  303  GN  228  
polczwarty  P  1425  PY  328  632  
polczwartÿ  P  1516  KS  457  
polczwartẏ  P  1426  PY  841