Indeks

ostateczny (2)

• A
oʃtatecznÿ  KS  1055  

• Gp
oʃtatecznÿch  KS  1216