Indeks

osiemnaście (25)

• N
Oʃʃmnaczye  KL  537  
[oʃzemna]  KS  711  
oʃzmnaczÿe  KL  1051  
oʃzmnaʃzcze  P  1622  

• G
oʃminacze  P  505  KN  306  
oʃmÿnaʃcze  PY  580  GN  287  
oʃzmynacze  PY  1221  
oʃzmÿnacze  KN  108  

• A
oʃchmnacze  P  1191  
oʃmnacze  KL  298  
oʃmnaʃcze  PY  715  947  947  KL  671  671  
oʃzemnacze  KS  122  
oʃzmnacze  PY  1140  KL  174  GN  72  
oʃzmnaʃczʃche  KS  1427  
oʃzmnaʃzce  KS  8  

• L
oʃzmÿnacze  KN  179  
oʃzmÿnaʃzcze  KL  546