Indeks

oprawić (się) (19)

• inf
oprauicz  P  142  
oprawicz  P  1008  KS  855  
oprawiczʃø  P  510  511  512  513  
oprawÿcz  PY  1173  

• pt-1
oprawil -m  KS  1115  
oprawil -ʃzm  P  423  

• pt-3
oprawil  KL  13  

• pt-3f
op<ra>uila  P  511  
oprauila -ʃø  P  513  
[oprawila]  KN  76  
oprawila_ʃø  P  510  
oprawila -ʃø  P  512  
[{opro}]  P  511  

• part-pass-Aa
oprawonø  KS  1424  

• part-pass-Ao
Oprawono  KS  154