Indeks

opowiadać (3)

• part
opowyadayøcz  PY  923  

• pt-3
opowadal  KL  310  
opowyedal  KS  1230