Indeks

ojczyzna (106)

• N
occzczÿʃna  KS  1070  
oczcziʃna  P  892  PY  147  KS  234  312  333  378  965  1144  1186  
[oczcziʃna]  KS  1186  
oczcziʃzna  KS  496  
oczczyʃna  P  1122  KSP  965  
oczczyʃzna  GN  318  
oczczÿʃzna  P  832  
ocziʃzna  P  744  
ocziʃz{n}a  P  159  
otcziʃzna  KL  484  
otczyʃna  KL  635  
othzẏʃzn{a}  KS  1238  

• G
hoczczyʃʃzny  KL  757  
oczcziʃni  KS  817  KL  449  
oczcziʃny  P  1466  PY  650  
{[oczcziʃny]}  P  1379  
oczcziʃnÿ  PY  391  KS  649  1012  1126  
{oczcziʃnÿ}  KL  715  
oczcziʃnẏ  PY  915  
oczcziʃznÿ  KS  664  716  KSP  716  
oczczyʃny  PY  710  
oczczyʃnÿ  P  1001  GN  259  
oczczyʃnẏ  P  1007  KL  817  
oczczÿʃnÿ  PY  581  KS  664  1126  
oczczÿʃznÿ  KL  819  
oczczẏʃny  P  1618  
ocziʃni  P  566  
ocziʃni.  P  720  
ocziʃny  GN  259  
ocziʃzni  KL  304  
ocz{y}ʃni  KL  261  
oczyʃny  P  1246  1247  KL  734  
oczyʃznẏ.  PY  521  
[oczÿʃny]  PY  521  
oczÿʃnÿ  KL  968  1012  
oczÿʃzni  P  698  
otcziʃni  P  813  
otcziʃnÿ  P  878  
otcziʃzni  KL  507  
otcziʃzny  P  1016  
othcziʃznÿ  KL  768  
othczÿʃzny  P  1532  
othczẏʃnẏ  KL  1058  

• A
oczcyʃną  KS  1212  
oczcziʃna  P  1638  KS  1212  
oczcziʃną  KS  946  1485  
Oczcziʃnø  PY  327  
oczcziʃnø  PY  946  947  947  KS  301  
oczcziʃno  PY  946  
oczcziʃnya  P  1379  
oczcziʃznѻ  KS  547  
oczcziʃz<nø>  KS  65  
oczczyʃna  P  1185  1266  
oczczyʃną  P  1163  KSP  946  
oczczÿʃną  P  1018  KS  1190  
oczczÿzna  KL  1039  
oczczẏʃnø  KL  625  
oczczẏʃʃzną  P  1183  
oczyʃnø  P  1150  GN  256  
oczyʃzna  P  1111  
otcziʃzną  KL  415  434  
othczyʃna  P  1511  
othczÿʃną  KL  960  
othczÿʃzna  KL  924  925  

• L
oczcziʃne  PY  241  
[oczcziʃne]  PY  241  
oczcziʃzne  PY  207  
oczcziʃznye  PY  389  
oczczyʃne  PY  647  
otczyʃznye  KS  1466  
othczÿʃznÿe  PY  436  
oziʃzne  GN  133