Indeks

ojczysty (2)

• L
oczcziʃtey  KSP  848  
oczczyʃtey  KS  848